Drukuj

Informujemy, że na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17grudnia 2021 r.

o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa

w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z póź. zm.),

złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym,

do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym prosimy o nie składanie wniosków o dodatek energetyczny.

Kategoria: menu firma
Odsłony: 498