Drukuj

Nowy program rządowyPosiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Głównym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku. 

Marzena Radzymińska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym

Kategoria: aktualności
Odsłony: 1973