Drukuj

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, osób nadużywających alkohol, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób
w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących.

Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

 

Telefony kontaktowe:

GOPS w Janowcu Kościelnym – 89 626 20 65

Bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) – 800 165 320

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Radzymińska

Kategoria: aktualności
Odsłony: 226