Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się
z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej.

Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego
strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na
lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa
satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy", jak również realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju.

PRZEJDŹ DO ANKIETY

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6c09d6d
<https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6c09d6d&&b=87d76367a&&c=a0564708>
&&b=87d76367a&&c=a0564708

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać do ZUS drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.

 

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2022/2023 który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. do
31 maja 2023 r.

Będzie również rozpatrywał i wypłacał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze złożone do ZUS od 1 stycznia 2022r. (np. na nowo narodzone dziecko).Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, będzie kontynuował wypłaty do 31.05.2022r. zgodnie z wydanymi już informacjami przyznającymi świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZakładuUbezpieczeń Społecznych.

 

INFORMACJA !

Uprzejmie informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

w dniu 07.01.2022 r. będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Kierownik GOPS

Marzena Ewa Radzymińska

           Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzeną Ewą Radzymińską dziękują serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym za zorganizowanie świątecznej paczki dla chłopca z terenu naszej gminy. Jednocześnie dziękujemy całemu zespołowi Szlachetnej Paczki – rejon Nidzica za zorganizowanie w okresie świątecznym akcji pomocy dla naszych klientów i podopiecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym miał okazję i przyjemność wytypować rodziny do otrzymania wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki.

Wyrażamy ogromne uznanie i podziękowanie za wsparcie udzielone naszym mieszkańcom.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców, rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.