INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie
z przyjętą przez Sejm RP ustawą, która wprowadza

12 listopada 2018 roku jako dzień wolny od pracy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym będzie nieczynny.

 

 

 

                                                         Kierownik

                                                         Marzena Radzymińska


 

np


 

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej i wyniosą:
- dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł,
- dla osoby w rodzinie- 528,00 zł.Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645,00 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin.

Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wynoszą:
- zasiłek pielęgnacyjny- 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)- I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42)- II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli 100,00 zł)
- zasiłek dla opiekuna- 620,00 zł (wzrost 100,00 zł)

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.


 

Kierownik Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zawiadamia, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium socjalnego będą przyjmowane do dnia 17.09.2018 roku.

 

Kierownik GOPS
Marzena Radzymińska