Plakat program PwSiwD

 

W dniu 17.06.2024 r. w siedzibie Klubu Senior+ w Janowcu Kościelnym odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem firmy HRP Care z siedziba w Łodzi. Spotkanie miało na celu przekazanie opasek bezpieczeństwa oraz przeszkolenie osób, które zostały zakwalifikowane do Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Janowiec Kościelny. W br. pozyskano środki na zakup 10 sztuk urządzeń monitorujących wraz ze świadczeniem usługi opieki na odległość. Całkowity koszt  zadania to 6.820,00 zł z czego 5.420,00 to dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

 1   2

3 4

 

 

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2024 roku.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach modułu II Programu, seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w m.in. następujące funkcje:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS;

  • Detektor upadku;

  • Lokalizator GPS;

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi;

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przy rekrutacji w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;

  • osoby pozostające w miejscu zamieszkania (nie wychodzące z domu);

  • w wieku 70+.

Ilość miejsc ograniczona!!! Nabór wniosków do 13.06.2024r.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączonego wniosku o przystąpienie do programu osłonowego i złożenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,
13-111 Janowiec Kościelny 148 w pok. Nr 6 (na parterze), tel. 89 626 20 65 lub bezpośrednio do pracownika – Pani Aleksandry Łochnickiej

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu

Wniosek o przystąpienie do programu

plakat KWS gops