Marzena Ewa Radzymińska - Kierownik GOPS Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 20

Jolanta Pszenna - Starszy specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Leszek Stryjewski - Główny specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 23,

Aleksandra Łochnicka- Aspitrant pracy socjalnej, wew. 23

Lucyna Węgierska - Główny księgowy,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 22,

Patrycja Langowska  - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – obecnie stanowisko obsługuje Ewa Olszewska,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 26,

Anna Moszczyńska - Inspektor ds. świadczenia wychowawczego – obecnie stanowisko obsługuje Emilia Górna - Sielska,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 21,

Monika Szypulska - Opiekun Klubu Seniora +,

Agnieszka Ługoska - Sprzątaczka.