Marzena Ewa Radzymińska - Kierownik GOPS Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 20

Jolanta Pszenna - Starszy specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Leszek Stryjewski - Główny specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 23,

Elżbieta Marcjanik- Pracownik socjalny, wew. 25

Lucyna Węgierska - Główny księgowy,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 22,

Patrycja Langowska - Starszy Refernet ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 26,

Anna Moszczyńska - Starszy Referent ds. świadczenia wychowawczego,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 21,

Edyta Jabłonowska- Pomoc administracyjna,

Aleksandra Dłuska- Asystent Rodziny,

Agnieszka Ługoska - sprzątaczka, opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej,