Marzena Ewa Radzymińska - Kierownik GOPS Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 20

Jolanta Pszenna - Starszy specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Ewelina Sobotka - Pracownik socjalny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 25

Leszek Stryjewski - Główny specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Monika Jaszczerska - Główny księgowy,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 22

Piotr Rakoczy - Inspektor - świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze - 500+,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 26

Anna Szczecińska - Pomoc administracyjna - świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze - 500+,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 21

Ewa Płoska - pracownik gospodarczy, opiekunka

Agnieszka Ługoska - opiekunka

Klaudia Rudzińska - stażystka