Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym jako administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z załatwianiem sprawy milcząco w rozumieniu art. 122h KPA informuje, że przetwarzanie danych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych w zakresie postępowania jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa w szczególności Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz aktów prawnych, w oparciu o które toczy się postępowanie.

Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od kategorii prowadzonych spraw.

W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Może Pani/ Pan również wznieść skargę dotyczącą niezgodnego z prawem przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na ww. adres administratora lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, oraz na stronie internetowej https://www.gops.janowieckoscielny.info, na której znajduje się pełny obowiązek informacyjny.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zachęca do korzystania z usług Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pismo Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę powyższego świadczenia. 

W załączeniu poniżej znajduje się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Informator 2024R. PCPR page 0001

Dodatek osłonowy 2024 - informacja

 

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska - jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Rozporządzenie to ma być wydane jeszcze w 2023 roku.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej GOPS.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym (pok. 1) lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym - 2100 zł
  • wieloosobowym - 1500 zł na osobę

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.