ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)  

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ( maksymalna wielkość załaczników to 3,5MB)

Pismo ogólne do podmiotu publicznego ( maksymalna wielkość załączników to 500MB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym na platformie ePUAP (adres ESP  /9r212hkxgh/SkrytkaESP)

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do GOPS Janowiec Kościelny: 

1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to: a.  DOC, RTF b. XLS c.  CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f.   PDF g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.

4.  dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.