1. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

Od 1 listopada 2024 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać ze świadczeń rodzinnych mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

 • papierowej od 1 sierpnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

   

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b.r.,

 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b.r.,

 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 • W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione jest m.in. od dochodu rodziny. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm"złotówka za złotówkę".Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2024 roku zacznie się nowy okres świadczeniowy. Osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 mogą już składać stosowne wnioski.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie:

 • elektronicznej od 1 lipca 2024 r. za pomocą:
  - Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia(empatia.mrpips.gov.pl);
  - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/

 • papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 1 209 zł.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym lub pobrać ze strony internetowej.