NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Nidzickim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-nidzicki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Kozłowo – w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13 – 124 Kozłowo.

Poniedziałek w godz. 14.00-18.00

Czwartek w godz. 14.00- 18.00

Janowiec Kościelny – w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny.

Wtorek w godz. 11.00- 15.00

Środa w godz. 9.00-13.00

Janowo – w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13 – 113 Janowo.

Piątek w godz. 9.00-13.00

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 575 136 077

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊

  1. http://fundacja.togatus.pl/ 
  2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
  3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

Kampania "Jedyny taki test"

 

Jedyny taki test”:

https://jedynytakitest.aids.gov.pl/

gdzie znajduje się m.in. krótki film wyjaśniający, dlaczego warto zrobić test w kierunku HIV, czy trzeba się do niego przygotować, gdzie się zgłosić w celu jego wykonania i w jaki sposób taki test jest przeprowadzany.

Celem jest:

- popularyzacja wczesnej diagnostyki w kierunku HIV: wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia. Zakażenie HIV wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia. Podstawą jest jednak profilaktyka i wykonywanie badań diagnostycznych, tak jak w przypadku innych chorób, np. nowotworów piersi, raka płuc czy marskości wątroby.

- zwiększenie świadomości, że test na HIV – bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo – można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD): https://aids.gov.pl/pkd/.  W każdym województwie znajduje się przynajmniej jeden taki punkt.  Nie trzeba być ani na czczo, ani specjalnie się przygotowywać. W większości tych punktów możliwe jest również wykonanie testów w kierunku HCV i kiły.

- obalenie przekonania, które pokutuje w społeczeństwie, że zakażają się INNI, a mnie problem HIV/AIDS NIE DOTYCZY. Ryzyko zakażenia HIV wiąże się z określonymi zrachowaniami, a nie przynależnością do danej grupy.

"Czy wiesz, że...":

https://aids.gov.pl/czywieszze/

gdzie znajdują się materiały (również krótkie filmy informacyjne) związane z profilaktyką farmakologiczną HIV/AIDS: PrEP, PEP, profilaktyka wertykalna oraz leczenie antyretrowirusowe (ARV):

  • PrEP – profilaktyka przed narażeniem na zakażenie HIV, czyli stosowanie leków antyretrowirusowych (ARV) u osób niezakażonych w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV drogą kontaktów seksualnych.

  • PEP – profilaktyka po narażeniu na zakażenie HIV (gwałt, przypadkowe zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia, kontakt z krwią osoby zakażonej) polegająca na podaniu leków antyretrowirusowych (ARV) w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia HIV.

  • Profilaktyka wertykalna – zapobieganie przeniesienia zakażenia HIV z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży, porodu i podczas karmienia piersią. Wykrycie HIV i włączenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) u matki sprawia, że ryzyko zakażenia dziecka jest praktycznie eliminowane.

  • Leczenie antyretrowirusowe (ARV) – dzięki dostępnym lekom antyretrowirusowym (ARV) możliwe jest zahamowanie namnażania się wirusa i niszczenia układu odpornościowego osoby zakażonej. Ilość wirusa (wiremia) w organizmach osób żyjących z HIV, które przyjmują leki ARV zgodnie z zaleceniami lekarza, obniża się do bardzo niskich wartości. Osoby te są również mniej zakaźne dla swoich partnerów.

Zachęcamy również do korzystania z publikacji: https://aids.gov.pl/_publikacje/

#napadnaSzafę dla Kingi Rydz