Zmiany w programie „Rodzina 500+”

 

Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące świadczeń z programu „Rodzina 500+”.

 

Najważniejsze zmiany:

  • Świadczenie 500+ będzie przysługiwała na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe,

  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,

  • Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,

  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

  • Świadczenia zyskują również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

  • Zmiana dotycząca okresu składania wniosków – od 2021 r. przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj)

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenie
z wyrównaniem za ten okres. Natomiast wnioski złożone po 30 września 2019 roku – świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

 

!!!WAŻNE!!!

Wnioski można będzie składać od 1 lipca 2019 roku w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia 2019 roku w wersji papierowej.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowcu Kościelnym

Marzena Radzymińska