WAŻNA INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, informuje że osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+,  zgodnie z wydaną informacją,  mają przyznane prawo do  tego świadczenia do dnia 31.05.2021 roku.

W 2020 roku  osoby , które pobierają świadczenie wychowawcze 500+  nie składają  wniosków.

Wnioski  na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane w następujących terminach:

elektroniczne  od dnia 01.02.2021 roku,

papierowo  od dnia  01.04.2021 roku.

 

Terminy składania pozostałych wniosków:

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie dobry start ( 300+)  od dnia 01.07.2020 roku dla wniosków składanych elektroniczni,

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie dobry start ( 300+)  od dnia 01.08.2020 roku  dla wniosków składanych papierowo w Ośrodku.

 

WYŻSZY PRÓG DOCHODOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2020/2021

Dobra wiadomość dla osób otrzymujących z Funduszu Alimentacyjnego alimenty na dzieci lub ubiegających się o wsparcie z tej instytucji. Od 1 lipca 2020r. wchodzą w życie korzystne dla nich zmiany.
Dla osób uprawnionych do skorzystania z Funduszu Alimentacyjnego dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wzrasta o 100 zł, czyli wynosić będzie 900 zł.
Wprowadzono też zasadę złotówka za złotówkę, która do tej pory w FA nie obowiązywała. To znaczy, że po przekroczeniu progu dochodowego świadczenie nie przepadnie, ale będzie obniżone o kwotę przekroczenia progu.
Do wypłaty musi pozostać jednak co najmniej 100 zł. Jeśli będzie mniej - alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie będą przysługiwały.
Powyższe zmiany obowiązywać będą w okresie świadczeniowym 2020/2021

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków poprzez  internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej,   profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Emp@tia.