Terminy przelewów świadczeń

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

w 2024 roku

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Styczeń

25

19

19

25

19

10

Luty

23

20

20

23

20

9

Marzec

25

20

20

25

20

8

Kwiecień

25

19

19

25

19

10

Maj

24

20

20

24

20

10

Czerwiec

25

20

20

25

20

10

Lipiec

25

19

19

25

19

10

Sierpień

23

20

20

23

20

9

Wrzesień

25

20

20

25

20

10

Październik

25

18

18

25

18

10

Listopad

25

20

20

25

20

8

Grudzień

do 20

20

20

do 20

20

10