Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym jako administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z załatwianiem sprawy milcząco w rozumieniu art. 122h KPA informuje, że przetwarzanie danych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest prowadzenie postępowania administracyjnego. Podanie danych osobowych w zakresie postępowania jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa w szczególności Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz aktów prawnych, w oparciu o które toczy się postępowanie.

Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od kategorii prowadzonych spraw.

W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej Janowiec Kościelny 148, 13-111 Janowiec Kościelny, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Może Pani/ Pan również wznieść skargę dotyczącą niezgodnego z prawem przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na ww. adres administratora lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, oraz na stronie internetowej https://www.gops.janowieckoscielny.info, na której znajduje się pełny obowiązek informacyjny.