Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+”  w Janowcu Kościelnym 79, 13-111 Janowiec Kościelny

JEŻELI JESTEŚ:

- mieszkańcem sołectwa Janowiec Kościelny i okolic,

- w wieku 60+,

- osobą nieaktywną zawodowo,

- chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU „SENIOR+”

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

- zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,

- zajęcia aktywności ruchowej,

- zajęcia umysłowe (gry i zabawy logiczne, treningi pamięci, wykłady temtyczne)

- możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań, a także w rozwoju ruchu samopomocy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić deklarację uczestnictwa oraz załączniki (druki do pobrania) i złożyć dokumenty w siedzibie Klubu „Senior+” w Janowcu Kościelnym 79 (w poniedziałki i piątki) w pozostałych dniach tygodnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148.

Druki do pobrania:

Regulamin Klubu Senior+ JK

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior + w Janowcu Kościelnym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu Senior + w Janowcu Kościelnym

Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku

Załącznik nr 4 - Wizerunek uczestnika/uczestniczki Klubu Senior + w Janowcu Kościelnym

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki Klubu Senior + w Janowcu Kościelnym