Terminy przelewów świadczeń

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym
w 2018 roku

 

 

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Świadczenie wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Styczeń

25

15

19

19

25

25

9

Luty

26

15

20

20

26

26

9

Marzec

26

15

20

20

26

26

9

Kwiecień

25

16

20

20

25

25

9

Maj

25

15

21

21

25

25

9

Czerwiec

25

15

20

20

25

25

8

Lipiec

25

16

20

20

25

25

9

Sierpień

24

14

20

20

24

24

9

Wrzesień

25

14

20

20

25

25

10

Październik

25

15

19

19

25

25

9

Listopad

26

15

20

20

26

26

9

Grudzień

do 21

do 15

20

20

do 21

do 21

10